Stof dat neerdaalt rond de staalfabriek van Tata Steel in IJmuiden bevat veel schadelijke stoffen, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Voor de gezondheid van met name kinderen gaat het om 'ongewenste' hoeveelheden, stelt het onderzoeksinstituut. Tata Steel neemt de bevindingen 'zeer serieus' en liet weten nog deze week met regering en provincie om de tafel te willen gaan zitten.  

Omwonenden van Tata Steel maken al langer melding van neergedaald stof zowel binnens- als buitenshuis, bijvoorbeeld op vensterbanken en speeltoestellen. RIVM-onderzoekers namen monsters op 29 buitenlocaties en in twaalf woningen.

Met name buiten, maar ook binnen vonden ze in het stof metalen zoals ijzer, mangaan, vanadium en chroom en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (paks), in hoeveelheden van twintig tot honderd keer meer dan gemeten op plekken buiten het IJmondgebied.


Blootstelling beperken

Buitenspelende kinderen komen in contact met het neergedaalde stof, stellen de onderzoekers. Ze raken de stofdeeltjes met paks (die ontstaan bij onvolledige verbranding) en metalen aan en via de handen krijgen ze in het de mond. Voor hun gezondheid is dat ongewenst, aldus de onderzoekers, die adviseren om de blootstelling aan deze stoffen zo veel mogelijk te beperken.

Binnenshuis troffen de onderzoekers licht verhoogde concentraties paks en metalen aan. Maar daar gaat het om zulke kleine hoeveelheden, dat ze volgens de onderzoekers nauwelijks bijdragen aan de totale hoeveelheid waaraan omwonenden blootstaan.


Nader onderzoek naar herkomst

Het RIVM doet nog nader onderzoek naar de herkomst van de stoffen, maar laat nu al weten dat in ieder geval een deel ervan afkomstig is van het terrein van Tata Steel. 

Eerder al stelde het RIVM vast dat de luchtkwaliteit in de IJmond vaak onvoldoende is. In het gebied komt meer longkanker voor dan elders.


Maatregelenpakket

Tata Steel laat in een reactie weten de uitkomsten 'zeer serieus' te nemen. 'Dit rapport onderstreept de noodzaak om te komen tot een gezondere leefomgeving', aldus het bedrijf. 'Wij nemen daarin onze verantwoordelijkheid.'

De staatgigant wil nog deze week om de tafel met de rijksoverheid en de provincie om te praten over bestaande en nieuwe maatregelen.

Tata Steel investeerde de afgelopen jaren al vele miljoenen euro's in een uitgebreid maatregelenpakket om de emissies van onder meer stof en geluid voor de omgeving fors te reduceren.  


Foto: Depositphotos

 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.