De veiligheidseisen bij projecten met aardwarmte worden strenger, zegt het Staatstoezicht op de Mijnen in Trouw. Het Staatstoezicht signaleert dat veel van de bestaande geothermieprojecten problemen hebben, met name door corrosie van de gebruikte metalen buizen. Er is een risico dat vies of zelfs radioactief water de bodem in sijpelt.

Nederland heeft nu 23 aardwarmte-projecten. Bij al die projecten dreigen ondergrondse lekkages, waarschuwt directeur Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in dagblad Trouw. Het voor de buizen gebruikte metaal is gevoelig voor corrosie, een proces dat nog wordt versneld door zout in de bodem. Als er gaten in de buizen vallen, kan er vuil water in de hogere bodem terechtkomen.

Al drie projecten hebben hun buizensysteem moeten repareren; andere bedrijven proberen met chemicaliën de lekkages te stoppen, meldt Trouw. ‘Maar dat is geen duurzame oplossing’, zegt Kockelkoren.

Het is voor het Staatstoezicht op de Mijnen reden om strengere veiligheidseisen aan te kondigen. Bedrijven die willen gaan boren naar aardwarmte zullen binnenkort dikkere buizen en betere (roestbestendige) materialen moeten gebruiken om de kans op lekkages veel kleiner te maken.
 

Aardbevingen

Daarnaast moeten bedrijven altijd van tevoren in kaart brengen wat de kans is op aardbevingen. Want ook dat is een probleem dat soms optreedt bij de winning van aardwarmte. Vorig jaar werden twee aardwarmteprojecten in Limburg stilgelegd na bevingen die mogelijk te maken hadden met boringen vlakbij een breukvlak.

Overigens zijn de risico’s van geothermie niet nieuw; ook in 2017 liet het SodM al een waarschuwend geluid horen (lees: ‘Aardwarmte heeft veiligheidsrisico’s’).
 

Aardwarmte snel populairder 

De timing van de aankondiging van het SodM is wel te begrijpen. Aardwarmte lijkt snel populairder te worden. In het Klimaatakkoord is een prominente rol ingeruimd voor deze groene energiewinning; volgens deze plannen moet Nederland in 2030 honderden aardwarmtelocaties hebben. Aardwarmte is een bron van CO2-vrije warmte, afkomstig van onze eigen aarde. Maar bedrijven moeten niet overhaast te werk gaan, want dan kunnen er ongelukken gebeuren. Grondvervuiling, het onverwacht aanboren van een gasreservoir of een kleine aardbeving liggen op de loer.

Het principe van geothermie is eenvoudig: boor twee putten op een afstand van ongeveer 1,5 km van elkaar. Bij de ene put wordt warm water omhoog gepompt, waarna de warmte via warmtewisselaars wordt benut om kassen/huizen/kantoren te verwarmen. Bij de andere put gaat het afgekoelde water terug de bodem in. De aarde is een nagenoeg oneindige bron van warmte.
 

Niet overal geschikt

Niet overal in Nederland is de bodem geschikt voor geothermie. Door het verkeerde type gesteente, dat niet poreus genoeg is. Of doordat er een waterwingebied vlak naast de beoogde boorlocatie ligt. Daar zitten waterbedrijven bepaald niet op te wachten, vertelden ze in Trouw.

De aardwarmtesector geeft in Trouw aan mee te willen werken aan strengere eisen op het gebied van veiligheid en milieu. ‘Geothermie is een jonge sector en we lopen nu tegen kinderziektes aan. Die gaan we oplossen’, aldus woordvoerder Danny van den Berg van branchevereniging van geothermiebedrijven DAGO.  

 

Openingsbeeld: Een boorlocatie voor geothermie.

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.