Een nieuw verkeerslicht dat is ontwikkeld door ingenieurs van de Technische Universität Graz, in Oostenrijk, kan zien wanneer er voetgangers naderen die willen oversteken. Dat maakt drukken op het knopje overbodig en bespoedigt de doorstroming, zeggen de bedenkers.

Voetgangers hebben vaak niet het geduld te wachten tot het voetgangerslicht op groen springt. Ze steken over bij rood, wat gevaarlijk kan zijn. Het komt ook voor dat voetgangers die helemaal niet willen oversteken toch op het knopje drukken, waardoor auto's voor niets staan te wachten, met irritatie tot gevolg.


Doorstroming

De stad Wenen heeft onderzoekers van de TU Graz gevraagd daar een oplossing voor te vinden. Dinsdag presenteerden ze hun oplossing: een voetgangerslicht met een camerasysteem dat ziet wanneer er voetgangers met een oversteekwens naderen en dan automatisch op groen springt. Het systeem gaat daarbij uit van zelflerende algoritmes die het team heeft opgesteld op basis van modellen van voetgangersroutes

Dat bevordert de doorstroming, zegt Horst Possegger van het Institut für Machinelles Sehen und Darstellen van de TU Graz. 'De groene fase wordt automatisch verlengd wanneer er een grote groep voetgangers wil oversteken. En als voetgangers die een licht naderen besluiten toch een andere kant op te lopen, dan zien de lichten dat en springen ze dus niet op groen, wat onnodig wachten voor gemotoriseerd verkeer voorkomt.'


Intentie om over te steken

Op elk voetgangerslicht is een camera bevestigd. Waar normale camera's slechts mensen kunnen zien die zich twee tot drie meter van het verkeerslicht bevinden, heeft het nieuwe verkeerslicht een veel groter gezichtsveld. Het systeem kan mensen zien die zich tot acht meter van de camera af bevinden en het kan bovendien conclusies trekken over hun intenties.

'Binnen een seconde heeft het daar al een goed beeld van en na twee seconden weet het systeem het zeker', stelt Possegger. Het stuurt dan een signaal naar de centrale regelkast, die besluit welke lichten groen of rood moeten worden, net als bij het traditionele drukknopje. 'Met de huidige configuratie weet het systeem drie tot vier seconden eerder dat er iemand wil oversteken dan wanneer het wacht tot het knopje wordt ingedrukt', zegt Possegger in een persbericht.
 

Zelflerend algoritme

Hoewel het systeem simpel klinkt, ging er twee jaar van intensief onderzoek aan vooraf. De hardware moest groot genoeg zijn om een krachtige computer te huisvesten, maar tegelijkertijd zo klein dat het geheel in de schakelkast van een verkeerslicht past. Bovendien moet het systeem zo weinig mogelijk fouten maken. Het verkeerslicht is daarom ook uitgerust met een monitoringsysteem dat missers opspoort, rapporteert en ervan leert. 

Het systeem is zo ontwikkeld dat het zelfs in moeilijke omstandigheden functioneert, ook bij fluctuaties in het voltage. 


Privacy

Zorgen over privacy zijn volgens Possegger onterecht. Hoewel de beelddata noodzakelijk zijn om voetgangers waar te nemen, ook als het om kinderen gaat of wanneer ze paraplu's dragen, worden de beelden alleen lokaal geanalyseerd en verlaten ze de camera niet en worden ze niet opgeslagen. Het verkeerslicht werkt bovendien alleen met geometrische informatie op basis waarvan het concludeert of iemand wenst over te steken.

De nieuwe lichten worden vanaf eind 2020 overal in Wenen geïnstalleerd.

 

Foto: Depositphotos

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.