Google voert zijn inspanningen op het gebied van vliegende windmolens op. Eerder experimenteerde het bedrijf met vliegerachtige constructies van 9 meter lengte die 30 kW genereerden. Vanaf april experimenteert het laboratorium Google X met een nieuwe versie van 28 meter die goed is voor 600 kW.

Er zijn verschillende goede redenen om windenergie te winnen op hoogte. Hoe hoger je komt, hoe homogener en betrouwbaarder de wind, en hoe hoger de gemiddelde windsnelheid. Bovendien neemt de winbare energie toe met de derde macht van de windsnelheid

Vliegende windmolens kregen in Nederland bekendheid door Wubbo Ockels, die als hoogleraar aan de TU Delft een eigen uitvinding propageerde, de laddermolen. Die was het best te beschrijven als een vliegende roltrap met vliegtuigvleugels als treden. Op elk moment bewoog een aantal vleugels in opwaartse richting - een even groot aantal bewoog, ondersteboven gekeerd, omlaag. De wind hield het mechanisme draaiend én hield het geheel in de lucht. Ockels verkreeg in 2000 een patent waarin hij een stabiele vliegende situatie beschreef, maar hij loste nooit het probleem op hoe je een dergelijke installatie in de lucht kreeg.

Het onderwerp van de vliegende windturbine wekt hier en daar de lachlust op maar Google's eerst prototype is blijkbaar zo succesvol dat de ontwikkeling wordt voortgezet. De vliegende molen van Google kan op eigen kracht opstijgen: het is een kruising tussen een helikopter, een vlieger en een windmolen. Vier propellers laten de machine opstijgen vanaf een soort kapstok (de nieuwe versie krijgt acht propellers). Eenmaal in de lucht gaat het geheel zich gedragen als een vlieger, waarbij de propellers zich loodrecht op de wind draaien en gaan werken als de rotors van een windmolen. Aan elke rotor is een generator gekoppeld en de stroom wordt afgevoerd via geleidende draden in het 'vliegertouw.'

Dit is overigens geen eigen idee van Google. Ze zoekgigant heeft in 2013 windenergiebedrijf Makani overgenomen. Omdat Google's datacenters grootverbruikers zijn van energie verdiept Google zich op grote schaal in hernieuwbare energiebronnen. Het ontwerp dat Makani al had, wordt nu verder ontwikkeld.

De vlieger met propellors beschrijft een cirkel.

Een eigenaardigheid van de uitvoering van Google is, dat het toestel niet statisch in de wind hangt maar cirkels beschrijft loodrecht op het vliegertouw. Volgens Google gedraagt het apparaat zich zo als de tip van de rotor van een windmolen, die bij een windmolen het meest bijdraagt aan de te winnen energie. De opbrengst is wel kleiner dan die van een windturbine omdat de propellors minder wind vangen.

Google is bij lange na niet het enige bedrijf dat zich oriënteert op 'vliegende windmolens,' maar trekt als bekend en rijk bedrijf veel aandacht. Verschillende Nederlandse bedrijven zijn op dit gebied ook actief. Geen daarvan is nog winstgevend. Half juni is in Delft een internationale conferentie over dit onderwerp.(Herbert Blankesteijn)

 

 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.