Het kunstmatige blad is een stapje dichterbij. Chemici van de Arizona States University ontdekten een belangrijk onderdeel van het proces in planten van het maken van waterstof uit zonlicht.


Het kunstblad produceert waterstof als er licht op schijnt.

De onderzoekers waren bovendien in staat dat onderdeel in een versimpelde vorm in een kunstblad na te maken, zodat het een hoger rendement haalt dan nu gebruikelijk tot nu toe is bereikt.

De ontwikkeling van deze bladeren is al langer aan de gang, maar maakte tot nu toe weinig indruk. Het doel is om onder invloed van zonlicht water om te zetten in zuurstof en waterstof. Het waterstof kan vervolgens worden gebruikt als energiebron in allerhande toepassingen, bijvoorbeeld auto's . Door het lage rendement zijn de huidige kunstbladeren niet concurrerend: in een fabriek kunstmatig waterstof produceren levert op dit moment meer op.

Met de nieuwe vondst kan daar verandering in komen. De onderzoekers bekeken het omzettingsproces in planten en ontdekten dat een soort relais ervoor zorgt dat het gevormde waterstof niet 'terugvalt' naar water. Het relais krijgt dit voor elkaar door de concentratie van het stofje dat verantwoordelijk is voor het hercombineren van waterstof en zuurstof, te verminderen. Op die manier blijven er uiteindelijk meer waterstofmoleculen over.

De onderzoekers hebben geprobeerd dit ingewikkelde proces in een simpeler vorm in het kunstblad te integreren. Hoewel de wisselwerkingen tussen moleculen in hun versie veel minder complex zijn dan in de natuur, denken ze dat de functie ongeveer hetzelfde zal zijn en er dus meer waterstof ontstaat. Het idee is echter nog niet uitgebreid getest. Er moet dus nog blijken of deze vinding voldoende is om het rendement significant te verhogen.

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.