We hebben grootschalige innovaties nodig om ervoor te zorgen dat ons energiegebruik het klimaat niet verandert’, zegt multimiljardair Bill Gates vandaag in de Financial Times. Hij breidt zijn belang in groene technologiebedrijven de komende vijf jaar uit tot een twee miljard dollar.

Gates is ervan overtuigd dat het klimaat catastrofaal zal veranderen als de mensheid er niet in slaagt om nieuwe vormen van energie te ontwikkelen. De manier waarop nu wind- en zonne-energie wordt geïntroduceerd noemt hij ‘de gemakkelijkste weg, maar een veel te dure. Zonne-energie is prachtig, maar niet in de avond, en het ontbreekt aan de netwerken en opslag om in die leemte te voorzien.’

Tegelijkertijd signaleert hij dat de energiesector op slot zit. ‘Energiebedrijven hebben geen noodzaak om te innoveren. ‘Ze worden betaald om stroom te leveren, de ontwikkeling van een doorbraaktechnologie levert hen nauwelijks extra voordeel.’

Overheden zouden volgens hem veel meer geld moet stoppen in research en ontwikkeling van nieuwe CO2-vrije energiebronnen, ‘drie keer meer dan wat nu gebeurt.’ Gates sluit daarmee aan op een oproep die Engelse wetenschappers eerder deden om rond hernieuwbare energie een soort tweede Apolloproject te starten: concentratie van geld en talent om een grote stap vooruit te zetten.

Gates noemt in het interview verschillende kansrijke opties waar hij zijn geld in stopt. Bijvoorbeeld nucleaire recycling, een type kernenergie dat gebruikt maakt van de bestaande voorraad aan nucleair afval. Gates heeft flink geïnvesteerd in het Terrapower. ‘De bestaande kernenergie kampt met zaken als kosten, veiligheid, proliferatie, afval en brandstoftekort, dus de nieuwe kernenergie moet op al die kwesties een antwoord geven.’

Verder noemt Gates zonchemie, technologie die vergelijkbaar met de fotosynthese van planten en die zonne-energie gebruikt om waterstof te produceren. ‘Waterstof is een van de weinige energiedragers die voldoende schaalgrootte kan bieden, en die te gebruiken is in pijpleidingen of de gastank van een auto.’ Gates heeft met name belangstelling voor het werk op dit gebied van hoogleraar Nate Lewis aan het California Institute of Technology.

Als derde noemt Gates windenergie op grote hoogte, die wordt gewonnen met vliegers of vliegende windturbines. ‘Het is geen gemakkelijke technologie,  maar wat let regeringen onderzoek daarnaar te financieren als er een kans van tien procent is om een magnifieke oplossing tot stand te brengen.’

Als laatste noemt Gates het opvangen van CO2. Daaraan werkt het bedrijf Carbon Engineering dat CO2 rechtstreeks uit de atmosfeer haalt en die vervolgens als zuivere grondstof aanbiedt voor industriële processen.

 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.