Dat mensen hinder ondervinden van bijvoorbeeld het geluid van windturbines is algemeen bekend. Canadees onderzoek wijst nu uit dat dat niet ten koste gaat van hun gezondheid.

Wie wel eens vlak langs een windturbine is gelopen of gefietst, heeft de molen horen zoeven. Het geluid is niet heel luid, maar het is goed voorstelbaar dat het repeterende karakter ervan mensen die in de buurt wonen, op de zenuwen kan werken.

Dit was voor onderzoekers van de University of Toronto en ingenieursbureau Ramboll (opgelet: dat is actief in windenergieprojecten) aanleiding om hier verder onderzoek naar te doen. Het team onderzocht de data van een grote studie uit 2013, de Community Noise and Health Study, die is uitgevoerd door Statistics Canada, zeg maar het CBS van Canada.

De onderzoekers onderzochten meetbare gezondheidseffecten van het wonen dichtbij een windturbine, zoals verstoring van de slaap, bloeddruk en stress (gemeten aan het hormoon cortisol). Met als resultaat: ze vonden geen relatie tussen nabijheid van de turbine (of geluidsniveau, dat is uitwisselbaar) en gezondheid.
 

Lagere kwaliteit van leven

Wél kwam uit de data naar voren dat mensen ergernis ervaren als ze dichtbij zo’n windmolen wonen en dus harder geluid horen; hun ‘kwaliteit van leven’ geven ze een lager cijfer dan mensen die niet bij zo’n turbine wonen. En hoe dichterbij, hoe meer last ze ervan zeggen te hebben. Dit is een signaal dat serieus genomen moet worden, schrijven de onderzoekers in een artikel in vaktijdschrift Journal of the Acoustical Society of America.

Toch blijft het lastig om de invloed van het geluid van de turbine te scheiden van andere factoren. Ook het uitzicht van de hoge constructie, en de slagschaduw die op bepaalde momenten van de dag steeds over een huis komt, kan het woongenot danig bederven. Ook kan het zijn dat bewoners ook al ontevreden waren over hun woonomgeving vóórdat er een turbine werd gebouwd.
 

'Blijf onderzoek doen'

Ook waarschuwen de onderzoekers voor vormen van bias, een mate van vertekening, in hun onderzoek. ‘Misschien hebben mensen die deelnamen, dat wel gedaan omdat ze kritisch zijn. En hebben mensen die geen last hinder ervaren, besloten om niet mee te doen.’ Ze bevelen dan ook aan om dit soort onderzoek te blijven doen; en dan met name ook het ervaren woongenot voor en na de installatie van een turbine.

Voor de studie werden op enkele locaties alle mensen die binnen 600 m van een windmolen wonen, benaderd (een persoon per woning); uit de groep mensen die tussen de 600 m en 10 km van een turbine woonden zijn mensen steekproefsgewijs benaderd. In totaal is de data van 1238 mensen meegenomen in de analyse.
 

Uilenveertjes

Hoewel de conclusie voorlopig luidt dat windturbinegeruis geen gezondheidseffecten op omwonenden heeft, is er wel irritatie. Fijn dus dat er ook iets te doen is aan de geluidsproductie van windturbines. Zo brengt windmolenbouwer Siemens sinds een paar jaar kleine veertjes aan op de randen van zijn turbinebladen (lees: ‘Windturbine stiller met uilenveertjes’). Hierdoor mengen de luchtlagen aan de achterzijde van de turbinebladen beter, waardoor ze minder geluid produceren. Het idee is geïnspireerd op de vleugels van de uil, waar de veertjes ook op zitten.
 

Op zee

En als je zeker wil weten dat er geen mensen last hebben van de geluiden van zoevende turbinebladen, dan moet je de windparken op zee bouwen. Daar waait het trouwens ook harder, lees: ‘Windpark op oceaan levert veel meer op dan op land’.

Openingsfoto windpark bij het Duitse plaatsje Dardesheim. Bron http://www.energiepark-druiberg.de

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.