Schepen gaan de komende decennia steeds zuiniger varen. Scheepsbouwers zijn voortdurend bezig om het brandstofverbruik van nieuwe schepen te reduceren. De Ingenieur signaleert zes belangrijke bespaartrends bij schepen.

tekst ir. Jim Heirbaut  foto Maersk Line

Het vervoer van mensen en goederen per schip is een relatief zuinige manier om ze van A naar B te krijgen. Toch vormen de uitgaven aan brandstof voor een reder vaak een grote kostenpost, een post die extra hard doorwerkte tijdens de economische crisis van de afgelopen jaren en door de tot voor kort hoge olieprijzen. Logisch dat reders zoeken naar manieren om zuiniger te varen en de brandstofkosten te drukken.

Verplicht

Daar komt nog bij dat de emissies van schepen de komende jaren flink omlaag moeten. De eisen hiervoor worden opgelegd door de International Maritime Organisation (IMO), een onderdeel van de Verenigde Naties. In de zogeheten Energy Efficiency Design Index (EEDI) is vastgelegd dat schepen afhankelijk van het type onder een bepaalde maximale CO2-uitstoot moeten blijven. ‘Per transporteenheid is maar een bepaalde  hoeveelheid CO2-uitstoot toegestaan’, zegt prof.dr.ir. Hans Hopman, hoogleraar Scheepsontwerpen aan de TU Delft. ‘De lijn die is getrokken, is een gemiddelde gebaseerd op de huidige schepen en die norm gaat nu  elke vijf jaar omlaag.’ De schepen moeten dus verplicht steeds zuiniger worden om nog te mogen varen.Brandstofbesparing is te realiseren door langzamer  te varen, een trend die de afgelopen jaren was te zien bij  containerschepen, en vooral ontstond door de hoge brandstofprijzen. Maar er is ook veel te winnen met een beter ontwerp en door technische ingrepen aan de schepen. De Ingenieur presenteert de belangrijkste trends op het gebied van scheepsontwerp om zuiniger varen mogelijk te maken:

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.