We willen ons graag verplaatsen, en daarvoor gebruiken we auto, spoor, fiets en wat niet al. Tegelijk gaat er veel veranderen. De verbrandingsmotor heeft zijn langste tijd gehad, in de toekomst rijden we elektrisch of op waterstof. Het vervoer gaat robotiseren met zelfrijdende auto's minibusjes, shuttles en metro's. Bovendien wordt het vervoerssysteem één groot Internet of Moving Things: de cloud kent jouwvervoerswens, weet waar iedereen zich bevindt, welke vervoersmiddelen beschikbaar zijn en vertaalt dat in een advies voor jouw persoonlijke reis.

Onze mobilitietsbehoefte heeft ook een grens: schaarste aan ruimte. En bewoners stellen steeds hogere eisen aan de leefbaarheid: de straat is van ons.

De uitkomst van dit alles is ongewis: krijgen we straks bijvoorbeeld allemaal zelfrijdende voertuigen die hun plek naar de klant zoeken, of krijgt deelvervoer de overhand?

Mobiliteit van morgen

Zelfrijdende voertuigen, deelauto’s en digitale platforms die vraag en aanbod op elkaar afstemmen, zullen onze mobiliteit ingrijpend veranderen. Maar gaan we ons met zelfrijdende autodeelsystemen heel efficiënt vervoeren? Of kiest ieder toch voor zijn eigen elektrische bolide in de overvolle stad?

Bestemming obekend

Vliegende drone-auto

Een van de manieren om de drukte van de stad te ontlopen is vliegen. Niet van een luchthaven met lange startbanen, met verticaal opstijgen, in je capsule die wordt opgepakt door een superdrone en bij het landen een chassis met wielen krijgt.

Lees meer over de drone-auto

Zelfrijdend meer files

De voordelen van autonome auto's zullen tegenvallen, voorspelt Carlo van de Weijer. En op het verdwijnen van het fileprobleem hoeven we al helemaal niet te rekenen - eerder het tegenovergestelde.

Lees de column