De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. TNO werkt, samen met partners, gericht aan transities in negen maatschappelijke domeinen, die het samen met de stakeholders heeft geïdentificeerd.

TNO heeft een voortrekkersrol in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën. In het domein Bouw, Maritiem & Infra ondersteunt TNO de Nederlandse overheid met het beheren en onderhouden van haar infrastructuur en de industrie bij het uit- en opbouwen van hun internationale positie. Onze bijdrage is het realiseren van een betrouwbare, efficiënte en duurzame gebruikswaarde in de bouw, de civiele infrastructuur en de maritieme en offshore sector.
 

Robuuste megaconstructies

Door te meten en te modelleren houden we in de gaten wat de staat, kwetsbaarheid en restlevensduur van constructies is. Hoelang blijft de constructie van een brug betrouwbaar? Wanneer is welk type onderhoud nodig? Hoe beperken we schade aan schepen bij explosies? Hoe voorkomen we onnodig onderhoud aan windmolens op zee?

'Innovatieve meetapparatuur en constructieve en probabilistische kennissystemen helpen ons om veiligheid te garanderen en in te grijpen wanneer dat nodig is. Onderhoud moet zeker niet te laat, maar ook niet te vroeg worden uitgevoerd', stelt Machteld de Kroon, managing director van de unit Bouw, Infrastructuur & Maritiem.


Duurzaam gebruik

Als het gaat om woningbouw zetten we in op energieneutrale, of zelfs energieproducerende gebouwen, zonder in te leveren op comfort, veiligheid, kwaliteit en betaalbaarheid.

Ook in de scheepvaart is verminderen van energiegebruik en CO2-uitstoot cruciaal. Hoe realiseer je aan boord van een schip betaalbare afvang van CO2?

Zowel bij een platform op zee, een brug, sluis, windmolen als bij een energieneutrale woning voorspellen wij het gedrag van het systeem. Of het nu gaat om de constructie of om het energieverbruik. Ook leveren we innovatieve oplossingen om beschikbaarheid, bruikbaarheid en duurzaamheid te vergroten. 
 

Young Excellent Researcher

'Ons onderzoek heeft altijd een directe link met de praktijk', licht Bilim Atli-Veltin toe. De van oorsprong Turkse ingenieur werd dit voorjaar door haar TNO-collega's uitgeroepen tot Young Excellent Researcher van het jaar. Ze is verbonden aan de TNO-onderzoeksgroep Structural Dynamics, waar ze onderzoek doet naar vloeibaar waterstof, een belangrijke potentiële energiedrager van de toekomst.

'Ik ben al lang geïnteresseerd in materialen onder extreme condities', zegt ze. Vloeibaar waterstof wordt gehouden op temperaturen van 230 graden onder het vriespunt. 'Best extreme condities dus.',   


Klantgericht denken

Wat het werk leuk maakt, zegt Atli-Veltin, is onder meer het contact met overheden en commerciële partners, zoals grote olie- en gasbedrijven, chemische industrie en hoogovens. 'Partners zijn soms ook aanwezig bij experimenten, dan is het belangrijk dat je in begrijpelijke woorden kunt uitleggen wat er precies gebeurt en hoe het wetenschappelijke onderzoek is opgezet. Klantgericht denken, met de bijbehorende sociale vaardigheden, is ook een belangrijk onderdeel van mijn werk.

'Ook de samenwerking met andere TNO-groepen is waardevol', zegt Atli-Veltin. Bijvoorbeeld met de Optics-groep, die gespecialiseerd is in glasvezelmeettechnieken. Samen hebben ze gevoelige sensoren ingebouwd in een windmolenprototype om te kunnen meten wanneer onderhoud nodig is. Ze wil ook samenwerken met de TU Delft en de industrie, zoals in het onlangs opgezette Dutch Ocean Technology Center-kernteam, dat zich richt op het samenbrengen van fundamenteel en toegepast onderzoek op het gebied van scheepsvaart en offshore-techniek.


Balans tussen werk en privé

Voordeel van TNO als werkgever is dat het goed mogelijk is gezin en werk te combineren. 'Collega’s steunen elkaar om een goede balans tussen werk en privé te houden. Als ouder kan het gebeuren dat je midden in een vergadering wordt gebeld met de mededeling dat een van je kinderen ziek is en van school moet worden gehaald. Daar is bij TNO gelukkig begrip voor.'