Restaurant Blijburg in Amsterdam weet flink te besparen op zijn stroomvoorziening door de warmte van de koelinstallaties nuttig te gebruiken. En een flinke batterij vangt de piekvraag op.

Normaliter zou een café-restaurant met de omvang en installaties van het nieuw gebouwde Blijburg een grootverbruikersaansluiting op het elektriciteitsnet nodig hebben, denk aan 3 x 200 A. Maar bij directeur-eigenaar Stanja van Mierlo past zo’n klassieke aanpak niet. Ze vroeg zich af: ‘Kan het niet met minder, kunnen we niet laten zien dat Blijburg groen bezig is?’ Het is het pioniersgevoel waarmee ze al meer dan tien jaar bezig is op de nieuw opgespoten eilanden in het IJmeer, ten oosten van Amsterdam. Nu ze een semipermanente locatie heeft waar ze twaalf jaar mag blijven, compleet met vaste plek voor haar etablissement, wilde ze ook op energiegebied nieuw terrein verkennen.

De technische hulp kwam van ing. Ward Hupperets, technisch ingenieur van energie-adviesbureau Metabolic. ‘Blijburg kan flink kosten besparen door een kleinverbruikersaansluiting op het net te nemen van maximaal 3 x 80 A. Maar dan moet er wel wat gebeuren om met aanzienlijk minder stroomgebruik alle koelapparaten en de verwarming op orde te krijgen.’

Daarvoor waren twee 'energiemachines' nodig: een batterijpakket gecombineerd met zonnepanelen en vraagsturing, en een systeem dat de warmte van koelinstallaties benut.

Heel uitzonderlijk is dat batterijpakket met zonnepanelen inmiddels niet meer. De panelen zijn goed voor een verwachte jaaropbrengst van 16 MWh, het batterijpakket is voldoende om een gemiddelde dagopbrengst op te slaan. ‘De batterij helpt daarnaast pieken in de vraag op te vangen.’  Het managementsysteem van de unit kan piekbelasting nog verder aanpakken door koelinstallaties en de warmtepomp tijdelijk uit te schakelen. ‘Personeel noch klanten zullen daar iets van merken.’

Koelwarmte

Daarnaast beschikt Blijburg over een zogeheten VRV-installatie (Variable Refrigerant Volume) die het mogelijk maakt om met de koude en warmte van koelinstallaties te spelen. ‘De warmte die bij het koelen vrijkomt, verdwijnt normaal in de lucht; wij gebruiken het om het gebouw te verwarmen in de koudere maanden. Onderdeel van de installatie is ook warmteterugwinning bij de luchtverversing. ‘Op die manier weten we de stroomvraag een flink stuk terug te dringen, zodat we voldoende hebben aan de kleinverbruikersaansluiting.’

Een klassieke installatie zou grofweg een ton kosten, de geavanceerde apparatuur bij Blijburg kost het dubbele. ‘Maar we besparen de komende twaalf jaar zo’n twee ton op de stroomkosten.’ Die twaalf jaar is de termijn waarvoor Blijburg nu een vestigingsvergunning heeft. Van Mierlo verwacht na twaalf jaar een nuttig saldo van zo’n veertigduizend euro. ‘We hebben moeten lenen, dat kost ook geld.’

Om de financiering rond te krijgen is energiebedrijf Eneco bijgesprongen. Het bedrijf leverde zowel technische kennis als een lening onder gunstige voorwaarden. ‘En Blijburg krijgt van ons een energiemanager cadeau waarmee we alle energiestromen in het café-restaurant inzichtelijk maken en zo verder kunnen optimaliseren’, aldus projectleider Cornel Gaasbeek van Eneco. Zo ligt er de wens om ook de warmwatervoorziening op het warmteterugwinsysteem aan te sluiten. ‘We hadden gezien het tijdstip van de opening niet de tijd om dat voor elkaar te krijgen. Nu gebruiken we een elektrische boiler.’

Een wens die eigenaar Van Mierlo nog koestert is het nabijgelegen water van het IJ als warmtebuffer gebruiken. ‘Gezien de relatief snelle afschrijvingstermijn van twaalf jaar was dat voor ons niet haalbaar, maar wellicht kan dat wel in de nieuwbouw die hier om ons heen wordt gerealiseerd. We willen voor iedereen die iets wil met duurzame energie een showcase zijn.’

Lead image: zonnepanelen op het dak van de nieuwbouw van Blijburg.

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.