Nederland is een van de slechtste landen van Europa om in te wonen als het gaat om luchtkwaliteit. We hebben zware industrie en dichtbevolkte gebieden met drukke wegen er dwars doorheen. Dat levert hoge — en soms te hoge — waarden op voor fijn stof en NOx. Maar er is ook wat te doen aan die luchtvervuiling door auto's. Ten eerste bij de bron: na Dieselgate zouden motoren schoner moeten worden; en voor fijn stof zijn er technologieën die het spul uit de lucht halen.

Satellieten meten uitstoot schepen

De scheepvaart mag sinds kort minder zwaveldioxide en stikstof uitstoten. Om te controleren of schepen zich aan de regels houden, wil de overheid gebruik maken van satellietbeelden.

Lees meer over Tropomi

Planten reinigen lucht binnenshuis nauwelijks

Potplanten reinigen de lucht binnenshuis of in een kantooromgeving niet of nauwelijks. Dat concluderen onderzoekers in de Verenigde Staten. Het goed ventileren van een ruimte is veel zinvoller.

Lees meer over de potplanten

Huzarenstukje voor satelliet afgeleverd

Het Nederlandse SRON heeft de eerste drie prismatralies afgeleverd voor de satelliet Sentinel 5. Die moet de aarde gaan observeren, en de high-tech tralies spelen daarbij een onmisbare rol.

Lees meer over de satelliet Sentinel 5