Machines communiceren met elkaar en met het product dat ze maken; de productie-eenheid zet kleine series complexe apparaten in elkaar voor de prijs van een massaproduct. Het zijn een paar slagzinnen waarmee in Nederland en Duitsland de vierde industriële revolutie wordt aangeprezen.

Dit dossier presenteert voorbodes van de slimme fabriek 4.0, zowel in Duitsland als hier in Nederland.

Zo presenteert het onderzoeksproject SmartFactory van de Technische Universität Kaiserslautern een modelfabriek voor het maken van een doosje voor visitekaartjes. Het bedrijf Trumpf combineert virtueel en fysiek werken bij de productie van zijn lassnijmachines. Kaeser is overgestapt van het leveren van compressoren naar het leveren van perslucht. De glasfabriek Zwiesel geeft de glasblazers intelligent advies gebaseerd op de jarenlange ervaring van de medewerkers zelf. En de Maschinenfabrik Reinhausen wist de productiviteit met 30 % te laten groeien en het aantal producten met een foutje drastisch te verminderen.

Uit Nederland komen er twee voorbeelden. Het eerste is het Gelderse bedrijf 247Tailorsteel, een plaatbewerker waarbij het hele traject vanaf het plaatsen van de order door de klant tot en met het oppakken van het eindproduct is geautomatiseerd. Het tweede gaat over een van de voorlopers van de Nederlandse Fieldlabs: de Smart Dairy Farm is een slimme melkveehouderij die data over het welzijn van de koe weet te benutten.

Verder is er een interview met Egbert-Jan Sol, kwartiermaker van de Fieldlabs, de proeftuinen die de nieuwe industriële revolutie gaan demonstreren.

Automatisch plaatsnijden

In de fabriek van de toekomst heeft de klant de regie, en voeren machines volautomatisch de opdracht uit. Hoe dat in zijn werk gaat is te zien bij het Nederlandse 247TailorSteel.

Een automatisch voertuig brengt een staalplaat naar de snijmachine
Lees over 247TailorSteel

Fieldlabs werken aan de toekomst

De digitalisering van de fabriek gaat meer veranderen dan de introductie van eentjes en nullen. ‘De produceermacht van grote spelers wordt gebroken, businessmodellen zullen veranderen’, stelt prof.dr.ir. Egbert-Jan Sol, de man die bezig is met het opzetten van Fieldlabs.

Lees het interviuew met Egbert-Jan Sol

Koe met sensoren

Met de melkinstallatie meet hij de hoeveelheid en kwaliteit van de melk, en sensoren bij de koe meten temperatuur, activiteit, vreet- en herkauwtijden en de eisprong. ‘Vooral uit de combinatie van die data haal ik veel informatie over mijn koeien.’

De melkrobot van Lely
Lees meer over de digitale koe