Met de oprichting van het Groningen Engineering Center wil de Universiteit Groningen duidelijk maken dat een kwart van haar studenten een ingenieursopleiding volgt.

Een kwart van de vijfduizend studenten van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen volgt een technische studie. Onderwijs en onderzoek in engineering is er al decennia lang. Toch is die ingenieurskant volgens de RUG een ‘goed bewaard geheim’. Het Groningen Engineering Center moet dat geheim zichtbaar maken.

Gisteren kwamen ruim 250 onderzoekers en gasten uit het bedrijfsleven bij elkaar in het Academiegebouw van de RUG, voor een kick-off van het Groningen Engineering Center. Het aanbod van de onderzoeksgroepen was breed: van smart grids tot nieuwe, via nanotechnologie gemaakte materialen, via klotsgedrag van vloeibaar gas in transportschepen tot slimme revalidatietechnieken.


Innovatiecluster

De startup Sustainable Buildings, opgezet door twee pas gepromoveerde RUG-onderzoekers, liet zien hoe zij met slimme software en sensoren het energiegebruik in gebouwen weten terug te dringen. Er werken zo’n elf personen. Daarnaast stond het Innovatie Cluster Drachten, waarin vijftien hightech bedrijven in Noord-Nederland met in totaal 3300 fte’s samenwerken. ‘Eerst in het werven en vasthouden van technisch personeel, nu zetten we samen ook onderzoeksfaciliteiten op, zoals recent een 3D-metaalprinter’, legt programmamanager Joost Krebbekx uit.

Spinozapremiewinnaar prof.dr.ir. Bart van Wees liet zien dat fundamenteel onderzoek nauw samenhangt met engineering. ‘Veel van mijn promovendi komen uiteindelijk terecht in het bedrijfsleven, zoals bij AMSL.’ Daarnaast is technische vaardigheid van groot belang. Hij geeft als voorbeeld de ontdekking van grafeen, waarvoor in 2010 de Nobelprijs is toegekend. ‘Daar was een heleboel slimme techniek bij nodig.’


Aanschuiven bij 4TU

De komende jaren investeren het College van Bestuur en de faculteit zo’n 6 miljoen euro in de versterking van het technisch onderzoek en onderwijs. Er komen extra hoogleraren, enkele bijzonder hoogleraren vanuit het bedrijfsleven en nieuwe technische masteropleidingen. Collegevoorzitter Sibrand Poppema: ‘We zijn vergeleken met de TU’s klein, maar we groeien.’ Het is al geruime tijd de ambitie van de RUG om aan te schuiven bij de 4TU federatie. En de tweehonderd jaar oude faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen verandert met ingang van 2017 haar naam in ‘Faculty of Science and Engineering’. De Groningse ingenieurs zijn uit de kast gekomen.(René Fransen).

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.