Circulair staat voor een economie waarin zo weinig mogelijk grondstoffen worden verbruikt. Het begrip heeft een samenleving voor ogen waarin toekomstige generaties net zo kunnen leven als we onszelf toewensen. Dat voor elkaar krijgen vereist veel.

Voor onze nu vooral lineaire economie, die bij elk nieuw product steeds weer opnieuw grondstoffen of biotoop van de aarde plukt, bestaat geen quick fix. Veel dingen moeten anders. Het betekent bijvoorbeeld producten zo ontwerpen dat ze een lange levensduur hebben of goed zijn te hergebruiken en op te waarderen. Of energie vooral met duurzame bronnen opwekken.

Circulariteit geeft bij uitstek ingenieurs een nieuwe missie. Want zij zijn degenen die producten opnieuw moeten ontwerpen, materialen bedenken die goed herbruikbaar zijn of technieken voor recycling ontwikkelen.

Veel criteria

Zuinig omgaan met grondstoffen klinkt goed, maar kan ook best complex zijn. Meestal gaat het om keuzes maken. Kies je dan voor hergebruik van de bulk of van bijzondere materialen? Hoe zit het met het energiegebruik? En we willen ook niet dat kinderen in India batterijen uit elkaar peuteren. Dus hoe om te gaan met de waslijst aan criteria waar 'circulair' aan moet voldoen?

Lees meer

Recept voor smartphones

In smartphones zitten tal van kritieke materialen als platina en wolfraam. Maar met de manier waarop ze worden gerecycled – ze worden door een versnipperaar gehaald en uit die snippers worden de metalen teruggewonnen – gaan veel van die kritieke materialen verloren. In plaats van de kilo's moet de waarde tellen. Hier is het recept om die smartphones beter te recyclen.

4 circulaire vuistregels

Beloon hoogwaardig

We zamelen heel wat plastic in. Daarvoor investeren we veel geld en moeite, maar vervolgens komt er bar weinig voor terug. Van 40 euro die we per persoon aan plastic kopen blijft maar 1 à 2 euro waarde aan gerecyclede plastics over. De manier waarop de overheid het inzamelen van plastic regelt, staat innovatie in de weg. Recyclingbedrijven zijn er namelijk bij gebaat om zoveel mogelijk plastic in te nemen en te verwerken, niet om te zorgen dat daar ook iets hoogwaardigs van is te maken. De overheid stimuleert zo in feite het downcyclen van plastic voor 150 miljoen euro per jaar.

Lees de opinie van Peter Rem